Công ty TNHH phát triển khoa học công nghệ ZHE LU tuyển dụng các vị trí sau

  1. Nhân viên kinh doanh
  2. Nhân viên chăm sóc khách hàng
  3. Nhân viên kỹ thuật

Xin liên hệ theo số điện thoại 0987 157 706 hoặc gử hồ sở cho email : dfdsdsfdfs@gmail.com